Ako vybaviť

 

AKO VYBAVIŤ SOCIÁLNU SLUŽBU V ZARIADENÍ NÚDZOVÉHO BÝVANIA A V ÚTULKU PRE MATKY S DEŤMI?

 1. Formulár Žiadosti o uzatvorenie zmluvy  o poskytovaní sociálnej služby si vyzdvihnete osobne  v  Stredisku sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova 18,  na úseku Domova pre rodičov a deti, alebo na webovej stránke www.ssspetrzalka.sk „Formuláre“ na stiahnutie.

Prílohy k žiadosti sa predkladajú pred nástupom do zariadenia:

 • potvrdenie od lekára o zdravotnom stave rodiča a detí,

 • preukaz poistenca dieťaťa ( k nahliadnutiu )

 • preukaz poistenca matky ( k nahliadnutiu )

 • občiansky preukaz ( k nahliadnutiu pri odovzdaní žiadosti)

 • dokumenty - rozsudok o rozvode, úprava práv a povinnosti rodičov voči maloletým deťom, vdovstvo, exekúcia a iné ...,

 • doklad o konaní na príslušnom orgáne (ÚPSVaR ),

 • rozhodnutie súdu o výške výživného alebo o konaní vo veci výživného,

 • potvrdenie o príjmoch (evidencia na ÚP, potvrdenie o dávke sociálnej pomoci),

 • u osamelej tehotnej ženy - tehotenský preukaz ( k nahliadnutiu ).

 1. V prípade krízovej intervencie (bezodkladnej pomoci) sa poskytuje sociálna služba pri ohrození života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny , ktorá vyžaduje okamžitú pomoc.          

 2. Písomné náležitosti sa predkladajú dodatočne.

 

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

 

Evidencia  a zaradenie do zoznamu žiadateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DpRaD

 
 

P.č. Dátum prijatej žiadosti 

 Registratúrny znak

 Okres trvalého pobytu

 Stav vybavenia

 Poznámka

 1.

31.05.2019 

 1721/2019

 Bratislava-Nové Mesto

 vybavené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           

 

 Pre evidenciu a zaradenie do zoznamu žiadateľov je potrebné predložiť:

 

vyplnenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, spolu s príslušným  prílohami :

  

potvrdenie o príjmoch (rodičovský príspevok, prídavok na dieťa)

 dokumenty- rozsudok o rozvode, úprava rodičovských práv a potvrdenie o výške dávky  pomoci v hmotnej núdzi, exekúcie,

 potvrdenie o evidencii na ÚPSVaR