Štvrtročné správy o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1000€

ZVEREJŇOVANIE - REALIZOVANÉ ZÁKAZKY 

Prehľad o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou, Strediska sociálnych služieb Petržalka, ktorých cena je vyššia ako 1000 €.

Zoznam VO (xls)

VO (2015) (xls)

VO (2017,2018,2019)