Profil verejného obstarávateľa

Strediska sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava, IČO 31814735, DIČ: 2021716422, je verejným obstarávateľom v zmysle § 6, odst. "d" Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.