Referendum

Obyvatelia Strediska sa zúčastnili Referenda dňa 7.2.2015