Petržalský seniorfest

 V rámci Mesiaca úcty k starším sa začal  dňa 05.10.2015 Petržalský seniorfest  v Kultúrnom zariadení Petržalky a MČ Petržalky.  Naši obyvatelia zariadenia sa zúčastnili  speváckeho popoludnia a vystúpenia speváckeho zboru Melódia v DK Zrkadlový háj. Pánovi Bachnovi sa na tvári vyčaril úsmev a spokojnosť keď ho speváci zo zboru vyzvali, aby si s  bývalými dlhoročnými zboristami  zapieval, v ktorom pôsobil niekoľko rokov.