Záujmová činnosť

Záujmovou činnosťou učíme deti a ich matky získavať zručnosti a návyky, zmysluplne využívať voľný čas  kreslením, modelovaním, spoločenskými hrami..