Vianočné posedenie našich obyvateľov

Dňa 15.12.2016 sa konalo Vianočné posedenie našich obyvateľov v Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23. Nevšedné chvíle blížiacich sa vianočných sviatkov spríjemnilo našim obyvateľom  vystúpenie detí  zo Základnej školy Jelenia folklórnym programom ,, Také boli Vianoce dávne".  Vystúpili i deti zo Základnej umeleckej školy, Daliborovo námestie. V ich programe zazneli známe Vianočné koledy a pesničky, ktoré si spolu s nimi zaspievali aj  naši obyvatelia.  Vianočný čas bol umocnený spevom a hudbou s harmonikou nášho dobrovoľníka pána Klepáča, za čo im ďakujeme.