Testovanie COVID-19

V rámci preventívnych opatrení prebehlo dňa 27.04.2020 u nás v Stredisku sociálnych služieb Petržalka testovanie všetkých zamestnancov a klientov na COVID-19. Testovanie metódou PCR vykonala firma Medirex.

Výsledky testov sú u všetkých klientov a zamestnancov  negatívne.

Naše zariadenie bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie a boli mu uložené opatrenia hospodárskej mobilizácie. Na základe toho bude zabezpečené opätovné testovanie všetkých zamestnancov a tiež klientov prostredníctvom rýchlotestov a to do konca mesiaca máj. Testovania v našom zariadení prispievajú k preventívnym opatreniam, ktoré sme si u nás v zariadení stanovili.