Hľadáme pracovníkov

Stredisko sociálnych služieb Petržalka hľadá pracovníkov na pozíciu: Opatrovateľka, zdravotnícky asistent

do svojich Stredísk:

 • Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
 • Opatrovateľská služba (OSvD)

Kvalifikačné predpoklady:

Opatrovateľom podľa zákona o sociálnych službách môže byť osoba, ktorá:

 • Má úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na
  opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo
 • Absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Pracovná doba:

 • OSvD – od 7,30 hod. – 15,30 hod. počas pracovných dni, prípadne po dohode a potreby opatrovaného, na území MČ Bratislava – Petržalka,
 • v zariadení opatrovateľskej služby na nepretržitú prevádzku

Ponúkaná mzda:

636 – 876 €/mesačne

Výhody:

 • Gastrolístky
 • Dodatková dovolenka – 5 dní
 • Príspevok na cestovné do zamestnania
 • Náborový príspevok vo výške platu
 • Polročné odmeny
 • Vzdelávanie

Kontakt:

tel.: 02/62524044