Hodina pre seniora

Stredisko sociálnych služieb Petržalka oslovila Hana Koblišková s možnosťou zapojiť seniorov v pobytových zariadeniach do projektu s názvom Hodina pre seniora. Samozrejme sme súhlasili a do projektu sa prihlásili. Dobrovoľníci našim obyvateľom Strediska telefonujú vždy v pondelok alebo vo štvrtok medzi 15,00- 16,00 hod., venujú im týždenne jednu hodinu, čím im spríjemňujú, vyplňujú voľný čas a pobyt v zariadení počas korona krízy.

Stredisko vyjadruje všetkým dobrovoľníkom veľké poďakovanie za ich milé a povzbudivé slová, ktoré venujú nielen klientom ale i nám všetkým. Patrí im ešte raz veľká vďaka.

Motto: ,, Každá hodina nám mení deň, týždeň a aj život. Preto sme sa rozhodli podeliť sa a darovať čas tým najzraniteľnejším a to sú naši seniori.“