Informácia pre návštevy od 15.05.2023

Stredisko sociálnych služieb Petržalka navrhuje:

 1. Aby sa návštevy uskutočňovali mimo času podávania hlavných jedál:
 2. Raňajky: od 8:00 h do 9:00 h
 3. Obed: od 12:00 h do 13:00 h
 4. Večera: od 17:00 h do 18:00 h
 5. V prípade pekného počasia odporúča návštevy v exteriéri zariadenia.
 6. Návštevy v interiéri sú možné v návštevnej miestnosti z dôvodu ochrany súkromia prijímateľov sociálnej služby.
 7. Návštevníci, ktorí chcú návštevu v interiéri sa ohlásia vopred, najlepšie telefonicky na č. t. 02/62240378 alebo 0947 487 430 pre Zariadenie opatrovateľskej služby Mlynarovičova 23 v Bratislave a
 8. č. tel. 02/623 17 173 alebo 0947 487 431 pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18 v Bratislave, z dôvodu organizácie návštev v návštevnej miestnosti.
 9. Návštevy prijímateľov sociálnej služby, ktorí potrebujú pomoc pri obliekaní a mobilizácii do mechanického vozíka, sa ohlásia vopred aj v prípade návštevy v exteriéri, aby mal personál dostatok času na prípravu prijímateľa sociálnej služby.
 10. Návštevníkom odporúča pri príchode do zariadenia vydezinfikovať si ruky.
 11. Každá návšteva v interiéri sa zapíše do Knihy návštev.
 12. V izbe prijímateľa sociálnej služby je možné uskutočniť návštevu vo výnimočných prípadoch (u imobilných prijímateľov sociálnej služby, prijímateľov sociálnej služby v paliatívnej starostlivosti alebo v prípade výnimočnej situácie)- je potrebné dohodnúť vopred s vedúcim pracovníkom.

Mgr. Alena Kočnerová, poverená riaditeľka