Informácia pre návštevy od 2.5.2022

  • Návštevy sa ohlásia vopred, najlepšie telefonicky na č. t. 0947 487 430; 0917 377 151; 02/622 40378 pre ZOS Mlynarovičova č. t. 0947 487 431; 0911 336 444; 02/623 17173 pre  ZOS Vavilovova z dôvodu zabezpečenia  organizácie návštev.
  • Každá návšteva vypíše pri vstupe Čestné vyhlásenie a Súhlas s GDPR, a zapíše sa do Knihy návštev.
  • Návštevy môžu byť realizované  v záhrade  areálu zariadenia  na určených miestach .
  • Každý návštevník si pri príchode vydezinfikuje ruky a pri kontakte s klientom nosí v exteriéri zariadenia rúško na prekrytie horných dýchacích ciest.
  • V izbe klienta oboch zariadení  je možné vykonávať len vo výnimočných prípadoch (u imobilných klientov, klientov paliatívnej starostlivosti, alebo v prípade výnimočnej situácie). Návštevník na izbe  musí mať nasadený respirátor po celý čas návštevy. Po ukončení návštevy sa izba vydezinfikuje a vyžiari germicídnym žiaričom.
  • V prípade nepriaznivého počasia (pršanie)  je návšteva možná iba ak to situácia v zariadení umožňuje, tak je možná návšteva aj vo vyhradenej miestnosti zariadenia.
  • Po každej návšteve personál dezinfikuje priestor a dotykové plochy, výkon zapíše do formulára Plán dezinfekcie po návštevách.

Mgr. Soňa Chanečková       

                                  riaditeľka