Informácia pre návštevy od 20.03.2023

Stredisko sociálnych služieb Petržalka odporúča:

  1. Aby sa návštevy uskutočňovali mimo času podávania hlavných jedál:

     Raňajky: 8:00 h – 9:00 h

Obed: 12:00 h – 13:00 h

  Večera: 17:00 h – 18:00 h

  1. V prípade pekného počasia odporúčame návštevy v exteriéri zariadenia.
  • Návštevníci,  ktorí  si želajú návštevu v interiéri sa ohlásia vopred, najlepšie telefonicky na čísle  telefónu:  02 / 622 40 378  pre  Zariadenie opatrovateľskej služby  Mlynarovičova 23 a na čísle telefónu: 02 / 623 17 173 pre  Zariadenie opatrovateľskej služby Vavilovova 18, z dôvodu organizácie návštev v návštevnej miestnosti.
  • Návštevy prijímateľov sociálnej služby, ktorí potrebujú pomoc pri obliekaní a mobilizácii do mechanického vozíka, sa ohlásia taktiež vopred, aby mal personál dostatok času na prípravu prijímateľa sociálnej služby.
  • Návštevník si pri príchode vydezinfikuje ruky.
  • Každá návšteva sa zapíše sa do Knihy návštev.
  • Každý návštevník, ktorý má návštevu v interiéri vypíše Čestné vyhlásenie.
  • Návštevu v izbe prijímateľa sociálnej služby oboch zariadení  je možné vykonávať  vo výnimočných prípadoch (u imobilných prijímateľov, prijímateľov, ktorým sa poskytuje paliatívna starostlivosť alebo v prípade výnimočnej situácie). Návštevník na izbe musí mať nasadený respirátor po celý čas návštevy.
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, po termíne 20. 3. 2023 naďalej ponecháva v platnosti Vyhlášku č. 35/2022 zo dňa 9. 6. 2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V interiéri a v priestoroch interiérov budov sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora všetkým:

a)  osobám personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi alebo prijímateľmi sociálnej služby;

b)  návštevníkom zariadení sociálnych služieb.

                      Mgr. Alena Kočnerová

                         poverená vedením Strediska sociálnych služieb Petržalka