Informácia pre príbuzných

Vážení rodinní príslušníci , vážení priatelia,

Ak je Váš rodinný príslušník, priateľ v starostlivosti Stredisku sociálnych služieb Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby, by sme vás radi informovali o aktuálnej situácii a zároveň vás ubezpečili, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili riziko nákazy a dopady na zdravie klientov našich zariadení.

I touto cestou  Vás potrebujeme informovať, že napriek všetkým prísnym preventívnym opatreniam, sa, žiaľ, v zariadení opatrovateľskej služby  na Mlynarovičovej ulici 23 vyskytla nákaza ochorenia COVID-19, pozitívne testovaní boli 2 klienti a  piati zamestnanci zariadenia. Zariadenie je v súčasnosti v 10 dňovej karanténe a počas včerajšieho dňa sme antigénovými testami pretestovali všetkých klientov a zamestnancov Strediska. Klientov, ktorí boli pozitívne otestovaní sme izolovane umiestnili do červenej zóny a dbáme, aby pri starostlivosti o ich zdravie sa dôsledne   používali ochranné a dezinfekčné prostriedky a taktiež dodržiavali všetky preventívne postupy. Zdravotný stav klientov je zatiaľ dobrý a bez nutného zásahu zdravotníkov. Situáciu má  Stredisko pod kontrolou a v spolupráci s hygienikmi a Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva sme urobili všetky kroky potrebné, aby sme maximálne znížili šírenie nákazy nielen v tomto zariadení, ale aj vo všetkých zariadeniach Strediska. Stredisko má podrobne pripravený Krízový plán, na základe ktorého bezodkladne izolujeme klientov s pozitívnym testom na COVID 19.

Chceme vás uistiť, že starostlivosť o klientov v Stredisku sociálnych služieb Petržalka je v plnom rozsahu zabezpečená. Každý deň dôkladne monitorujeme zdravotný stav klientov, meriame im telesnú teplotu a zamestnanci sú pravidelne testovaní a taktiež preškolení, ako používať ochranné prostriedky, dodržiavať preventívne postupy a minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Výskyt ochorenia  COVID 19 v Bratislave je vysoký a má tendenciu naďalej rásť. Vzhľadom na situáciu nás čaká náročné obdobie, a preto Vás chceme požiadať o vašu dôveru a spoluprácu. Vzhľadom k epidemiologickej situácii je Stredisko pre návštevy uzavreté. Rozumieme tomu, že je to pre vás všetkých najbližších veľmi náročné, ale spoločne sa snažíme urobiť všetko pre to, aby sme minimalizovali riziko šírenia nákazy a veľmi vás prosíme, aby ste nám v tom boli nápomocní. Kontakt s blízkymi budeme zabezpečovať prostredníctvom hovorov a video hovorov.

V prípade zmeny zdravotného stavu vášho blízkeho vás budeme bezodkladne a včas  informovať. Veríme, že danú situáciu spolu s celým tímom zamestnancov dobre zvládneme a veríme, že sa nám situáciu podarí zvládnuť a minimalizovať na najmenší dopad na zdravie.

Ešte raz Vám ďakujeme za Vašu dôveru, a v prípade potreby nás kontaktujte.

V Bratislave dňa 22.12.2020                                                   

                                                                       Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska