Koronavírus

 • Testovanie v Stredisku

  28. decembra 2020
  Vážení príbuzní, touto cestou vás informujeme o priebehu testovania našich klientov a taktiež zamestnancov pobytových zariadení a administratívy. Prvé testovanie bolo v Stredisku vykonané vďaka nášmu zriaďovateľovi Mestskej časti Bratislava Petržalka a to PCR testami od spoločnosti Medirex, ktoré boli financované Nadáciou J&T, ako dar pre  našu organizáciu. Dňa 27.04.2020 boli všetci zamestnanci a klienti Strediska otestovaní PCR testami a výsledky boli u všetkých ...
 • Prijaté opatrenia

  28. decembra 2020
  Vážení rodinní príslušníci, priatelia, príbuzní, za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom počas jej trvania, Stredisko sociálnych služieb Petržalka prijalo hygienické, prevádzkové a personálne opatreniach, ktoré majú spoločný cieľ, a to chrániť zdravie našich klientov a teda vašich blízkych ako i  chrániť aj nás zamestnancov, aby sme mohli starostlivosť poskytovať. Medzi prvými ...
 • Informácia pre príbuzných

  28. decembra 2020
  Vážení rodinní príslušníci , vážení priatelia, Ak je Váš rodinný príslušník, priateľ v starostlivosti Stredisku sociálnych služieb Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby, by sme vás radi informovali o aktuálnej situácii a zároveň vás ubezpečili, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili riziko nákazy a dopady na zdravie klientov našich zariadení. I touto cestou  Vás ...
 • Plán a režim uvoľňovania opatrení

  8. júna 2020
  Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšila natoľko, že sme mohli opäť dovoliť aj osobné návštevy v našom zariadení. Vzhľadom na to, že v našom zariadení zabezpečujeme sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré patria k rizikovým skupinám v súvislosti s nákazou COVID-19, musíme byť neustále veľmi opatrní a dbať na dodržiavanie potrebných hygienických opatrení. Za účelom ochrany života ...
 • Postup pri prijímaní a testovania klientov do zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou

  26. mája 2020
 • Krízový plán

  6. mája 2020
  Stredisko sociálnych služieb Petržalka má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa  10.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov: Účel a záväznosť krízového plánu Krízové riadenie Interný krízový tím Činnosti krízového tímu Systém komunikácie Informačná povinnosť zamestnancov Preventívne opatrenia Riadenie rizík Krízová komunikácia Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov Pravidlá prevencie ...
 • Hodina pre seniora

  30. apríla 2020
  Stredisko sociálnych služieb Petržalka oslovila Hana Koblišková s možnosťou zapojiť seniorov v pobytových zariadeniach do projektu s názvom Hodina pre seniora. Samozrejme sme súhlasili a do projektu sa prihlásili. Dobrovoľníci našim obyvateľom Strediska telefonujú vždy v pondelok alebo vo štvrtok medzi 15,00- 16,00 hod., venujú im týždenne jednu hodinu, čím ...
 • Testovanie COVID-19

  30. apríla 2020
  V rámci preventívnych opatrení prebehlo dňa 27.04.2020 u nás v Stredisku sociálnych služieb Petržalka testovanie všetkých zamestnancov a klientov na COVID-19. Testovanie metódou PCR vykonala firma Medirex. Výsledky testov sú u všetkých klientov a zamestnancov  negatívne. Naše zariadenie bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie a boli mu uložené opatrenia hospodárskej mobilizácie. Na ...
 • Inštitút zdravotnej politiky

  7. apríla 2020
  Odkaz na web stránku – https://izp.sk/covid-19/
 • OZNAM-Pozastavenie výkonu Prepravnej služby

  16. marca 2020
  V zmysle vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky, z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení- v záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov a aj v záujme obmedzenia rizika ďalšieho šírenia prenosných nákaz pristúpilo Stredisko k prerušeniu prepravnej služby do odvolania.