Naše kontakty

Stredisko sociálnych služieb Petržalka jeod 10.03.2020 do 16.03.2020 obyvateľom k dispozícii v obmedzenom režime

Stránkové dni všetkých úsekov   budú v daných dňoch zrušené.

Ide o preventívne opatrenie z dôvodu šírenia nového koronavírusu.

Zamestnanci Strediska sociálnych služieb Petržalka sú občanom  k dispozícii prostredníctvom mailového a telefonického kontaktu.

Kontakty na jednotlivé úseky a referáty :

Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka:
Tel.: 02/ 624 10 171
e-mail: riaditelka@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/ 6231 7173
Mobil: 0911 336 444
e-mail: veducazosv@ssspetrzalka.sk

Domov pre rodičov a deti 
Tel.: 02/ 6231 0566
Mobil: 0910 176 405
e-mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk

Referát ekonomiky:
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: jana.sopociova@ssspetrzalka.sk

Prepravná služba:
Mlynarovičova 23, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 5262 2592
e-mail: doprava@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby:
Mlynarovičova č.23, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/ 6224 0378 
Mobil: 0917 377 151
e-mail: stanislava.srenkelova@ssspetrzalka.sk

Opatrovateľská služba
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
e-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk

Správa
Referát práce, miezd, personalistiky
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4045
Mobil: 0910 176 405
e-mail: personalne@ssspetrzalka.sk

Referát správy majetku:
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail:spravamajetku@ssspetrzalka.s