Postup pri prijímaní a testovania klientov do zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou