Testovanie v Stredisku

Vážení príbuzní, touto cestou vás informujeme o priebehu testovania našich klientov a taktiež zamestnancov pobytových zariadení a administratívy.

Prvé testovanie bolo v Stredisku vykonané vďaka nášmu zriaďovateľovi Mestskej časti Bratislava Petržalka a to PCR testami od spoločnosti Medirex, ktoré boli financované Nadáciou J&T, ako dar pre  našu organizáciu. Dňa 27.04.2020 boli všetci zamestnanci a klienti Strediska otestovaní PCR testami a výsledky boli u všetkých nás negatívne.

Dňa 30. a 31.10.2020 prebehlo celoplošné testovanie personálu a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujeme si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

Dňa 6.11.2020 prebehlo druhé kolo celoplošného testovanie  personálu  a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujeme si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

V zmysle usmernenia MPSVaR SR testovanie na ochorenie COVID-19 sa v zariadeniach sociálnych služieb vykonáva každých 14 dní a podľa potreby.

Dňa 24.11.2020 prebehlo ďalšie testovanie personálu a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujem si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

Dňa 8.12.2020 sa vykonalo ďalšie testovanie  personálu a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujeme si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

Dňa 15.12.2020 prebehlo ďalšie testovanie  personálu a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujeme si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

Dňa 22.12.2020  Stredisko testovalo zamestnancov a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujeme si Vás informovať, že všetky výsledky testov v zariadení ZOS Vavilovova na ochorenie COVID-19 boli negatívne. Avšak musíme Vás informovať, že v zariadení opatrovateľskej služby Mlynarovičova ul. boli u 5 zamestnancov a 2 klientov výsledky pozitívne.

Dňa 29.12. 2020 Záchrana zdravotná služba  Bratislava vykonala PCR testy všetkých zamestnancov pobytových zariadení a niektorých zamestnancov opatrovateľskej služby v domácnosti  ako i všetkých klientov pobytových zariadení. Dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 v zariadení na Mlynarovičovej 23 boli pozitívne u 17 -tich klientov a 7 zamestnancov. V opatrovateľskej službe v domácnosti bolo zistených 7 pozitívnych zamestnancov. Klienti a zamestnanci v zariadení opatrovateľskej služby, Vavilovova 18 boli negatívni.

Dňa 04.01.2021 Stredisko testovalo zamestnancov a klientov antigénymi testami v zariadení opatrovateľskej služby , Vavilovova 18 . Dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli pozitívne u 17 -tich klientov a 7 zamestnancov.

Dňa 08.01.2021 Stredisko testovalo antigénymi testami 19 zamestnancov a 22 klientov v zariadení opatrovateľskej služby, Vavilovova 18. Dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 u jednej zamestnankyni bol pozitívny.

Dňa 11.01.2021 Stredisko testovalo antigénymi testami 24 zamestnancov a 21 klientov v zariadení opatrovateľskej služby, Vavilovova 18. Dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 u jednej zamestnankyni bol taktiež pozitívny.

Dňa 15.01.2021 Záchrana zdravotná služba Bratislava vykonala 65 PCR testov všetkých zamestnancov pobytových zariadení a zamestnancov opatrovateľskej služby ako aj klientov pobytových zariadení. Dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 u jednej zamestnankyni bol pozitívny, u 21 klientov v zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej i ostatných 44 zamestnancov bol výsledok negatívny.

Stredisko testuje pravidelne antigénymi testami klientov a všetkých zamestnancov podľa aktuálneho COVID au v zariadení opatrovateľskej služby Vavilovova 18 a Mlynarovičova 23. Dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky na ochorenie COVID-19 sú negatívne.

V Stredisku sociálnych služieb vykonala zdravotná služba UNB Bratislava skupinové očkovanie proti COVID-19. Dovoľujeme si Vás informovať, že 1.dávkou vakcíny bolo zaočkovaných 24 zamestnancov a 27 prijímateľov sociálnej služby. Druhou dávkou vakcíny bolo zaočkovaných 14 klientov a 47 zamestnancov.

Touto cestou sa Vám chcem poďakovať za podporu a prejavenú dôveru, ale taktiež všetkým zamestnancom zariadenia, za dodržiavanie prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení, pre ochranu nás všetkých. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť , že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili riziko nákazy a dopady na zdravie klientov našich zariadení.

Ďakujeme.

Vedenie Strediska sociálnych služieb Petržalka