Výročná schôdza s vianočným posedením

Dňa 10.12.2019 sa konala výročná schôdza s vianočným posedením a voľbou zamestnaneckej rady zamestnancov Strediska. Jedným z bodov bolo poďakovanie dobrovoľníčke pani Kataríne Parkanskej za jej obetavú prácu v našej organizácii. Zložila báseň Tiché sviatky a venovala ju všetkým zamestnancom:

Tiché sviatky

Sú tieto sviatky tiché?
Keď z obchodu do obchodu lietame
a drahé darčeky zháňame?

Obchody už v septembri plné sú
tovarom, čo vianočné symboly nesú.
Predčasné nákupy komercie nám vnucujú.

Kedysi ako deti orechy sme maľovali,
jabĺčka leštili a papierové reťaze spájali.
Mali sme z toho radosť? Áno, mali !

Dnes, keď starší sme, spomíname nostalgicky na časy detstva, ktoré lacnejšie boli
na peniaze, ale viacej lásky mali !

Ako to zmeniť v obchodoch či srdciach našich?
Odpoveď nečakám z neba,
každý musí začať od seba.

Šťastlivé a pohody plné vianočné sviatky Vám všetkým !