NA STRÁNKE SA PRACUJE

NA STRÁNKE SA PRACUJE


Lutujeme, ale prave sa na našich stránkach pracuje.
Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka:
Mgr. Soňa Chanečková, Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 624 10 171
e-mail: riaditelka@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby:
Mlynarovičova č.23, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Mgr. Stanislava Šrenkelová
Tel.: 02/ 6224 0378
Mobil: 0917 377 151

e-mail: stanislava.srenkelova@ssspetrzalka.sk


Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Bc. Zdenka Mitašová
Tel.: 02/ 6231 7173
Mobil: 0911 336 444
e-mail: veducazosv@ssspetrzalka.sk


Opatrovateľská služba
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Bc. Eva Pikusová
Tel.: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
e-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk
sociálna pracovníčka: Mgr. Zuzana Štefančíková
e-mail: zuzana.stefancikova@ssspetrzalka.sk

Domov pre rodičov a deti
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Bc. Alena Medlenová
Tel.: 02/ 6231 0566
Mobil: 0910 176 405
e-mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk

sociálna pracovníčka:
e-mail:
Správa
Referát práce, miezd, personalistiky: PhDr. Irena Tatranská
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: tatranska@ssspetrzalka.sk

Referát ekonomiky:

Ing. Jana Sopóciová
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: jana.sopociova@ssspetrzalka.sk

Referát správy majetku:

Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: správamajetku@ssspetrzalka.sk

Prepravná služba:


Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava

Tel.: 02/ 6252 04 14

e-mail:doprava@ssspetrzalka.sk

Zodpovedná osoba: podľa § 44 ods.(1) písm.a) Zákona č. 18/2018

PhDr. Irena Tatranská