Kontakt

Stránkové hodiny Strediska:
Pondelok
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Piatok
8.00 - 12.00
 

  Odporúčané návštevné hodiny:
  Denne od 10.00 - 20.00 hodiny

Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka:
Mgr. Soňa Chanečková, Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 624 10 171
e-mail: riaditelka@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby:
Mlynarovičova č.23, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna  pracovníčka: Mgr. Stanislava Šrenkelová
Tel.: 02/ 6224 0378
Mobil: 0917 377 151
e-mail: stanislava.srenkelová@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Mgr. Lea Patočková
Tel.: 02/ 6231 7173
Mobil: 0911 336 444
e-mail: lea.patockova@ssspetrzalka.sk

Opatrovateľská služba
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Bc. Eva Pikusová
Tel.: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
e-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk

sociálna pracovníčka: Mgr. Klaudia Belanská
e-mail:klaudia.belanska@ssspetrzalka.sk

Domov pre rodičov a deti
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Bc. Alena Medlenová
Tel.: 02/ 6231 0566
Mobil: 0910 176 405
e-mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk

sociálna pracovníčka: Mgr. Zuzana Štefančíková
e-mail:zuzana.stefancikova@ssspetrzalka.sk

Správa
Referát práce, miezd, personalistiky: PhDr. Irena Tatranská
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: tatranska@ssspetrzalka.sk

Referát ekonomiky:

Ing. Dagmar Veselá
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: dagmar.vesela@ssspetrzalka.sk

Referát správy majetku: 

Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail:správamajetku@ssspetrzalka.sk

Prepravná služba:

Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava

Tel.: 02/ 6252 04 14

e-mail:doprava@ssspetrzalka.sk

Zodpovedná osoba: podľa § 44 ods.(1) písm.a) Zákona č. 18/2018

PhDr. Irena Tatranská