Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Stredisko sociálnych služieb Petržalka je rozpočtovou organizáciou mestskej časti, zriadenou pre zabezpečovanie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb.

Potreba rodiny postarať sa o svojho chorého a staršieho člena býva veľkou fyziskou, psychickou a aj ekonomickou záťažou pre všetkých členov rodiny. Často si to vyžaduje kompromisy, či obetedovanie sa v prospech chorého člena rodiny na úkor voľného i pracovného času. Ak neviete ako ďalej, s dôverou sa obráťte na nás.

Viac o stredisku

Aktuality

Výročná schôdza s vianočným posedením

10. decembra 2019

Dňa 10.12.2019 sa konala výročná schôdza s vianočným posedením a voľbou zamestnaneckej rady zamestnancov Strediska. Jedným z bodov bolo poďakovanie dobrovoľníčke pani Kataríne Parkanskej za jej obetavú prácu v našej organizácii. Zložila báseň Tiché sviatky a venovala ju všetkým zamestnancom: Tiché sviatky Sú tieto sviatky tiché?Keď z obchodu do obchodu lietamea drahé darčeky zháňame? Obchody […]

Stredisko privítalo svätého Mikuláša s anjelom

4. decembra 2019

Stredisko privítalo dňa 04.12.2019 svätého Mikuláša s anjelom. Naši seniori, mamičky a hlavne deti sa jeho príchodom veľmi potešili. Podaktorí, aby potešili Mikuláša zarecitovali i básničku. Bolo to veľmi milé a príjemné stretnutie, plné úsmevu a radosti. Nik neostal bez sladkého darčeka.

Hľadáme pracovníkov

7. mája 2019

Stredisko sociálnych služieb Petržalka hľadá pracovníkov na pozíciu: Opatrovateľka, zdravotnícky asistent do svojich Stredísk: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Opatrovateľská služba (OSvD) Kvalifikačné predpoklady: Opatrovateľom podľa zákona o sociálnych službách môže byť osoba, ktorá: Má úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo Absolvovala akreditovaný kurz opatrovania […]

Všetky aktuality