Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Stredisko sociálnych služieb Petržalka je rozpočtovou organizáciou mestskej časti, zriadenou pre zabezpečovanie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb.

Potreba rodiny postarať sa o svojho chorého a staršieho člena býva veľkou fyziskou, psychickou a aj ekonomickou záťažou pre všetkých členov rodiny. Často si to vyžaduje kompromisy, či obetedovanie sa v prospech chorého člena rodiny na úkor voľného i pracovného času. Ak neviete ako ďalej, s dôverou sa obráťte na nás.

Viac o stredisku

Aktuality

Informácia pre návštevy od 2.5.2022

2. mája 2022

Návštevy sa ohlásia vopred, najlepšie telefonicky na č. t. 0947 487 430; 0917 377 151; 02/622 40378 pre ZOS Mlynarovičova č. t. 0947 487 431; 0911 336 444; 02/623 17173 pre  ZOS Vavilovova z dôvodu zabezpečenia  organizácie návštev. Každá návšteva vypíše pri vstupe Čestné vyhlásenie a Súhlas s GDPR, a zapíše sa do Knihy návštev. Návštevy môžu byť realizované  v záhrade  areálu zariadenia  […]

OZNAM

21. marca 2022

Milí naši priatelia, príbuzní našich klientov a žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby, Stredisko sociálnych služieb Petržalka Vás informuje, že vzhľadom na výskyt ochorenia Covid-19 v zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18, bude od 14.03.2022 toto zariadenie pre návštevy uzatvorené až do odvolania! Ocitli sme sa v náročnej situácii a z dôvodu predchádzania ďalšieho šírenia tohto ochorenia je zariadenie opatrovateľskej služby v karanténe. […]

Všetky aktuality