Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Stredisko sociálnych služieb Petržalka je rozpočtovou organizáciou mestskej časti, zriadenou pre zabezpečovanie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb.

Potreba rodiny postarať sa o svojho chorého a staršieho člena býva veľkou fyziskou, psychickou a aj ekonomickou záťažou pre všetkých členov rodiny. Často si to vyžaduje kompromisy, či obetedovanie sa v prospech chorého člena rodiny na úkor voľného i pracovného času. Ak neviete ako ďalej, s dôverou sa obráťte na nás.

Viac o stredisku

Aktuality

Testovanie v Stredisku

28. decembra 2020

Vážení príbuzní, touto cestou vás informujeme o priebehu testovania našich klientov a taktiež zamestnancov pobytových zariadení a administratívy. Prvé testovanie bolo v Stredisku vykonané vďaka nášmu zriaďovateľovi Mestskej časti Bratislava Petržalka a to PCR testami od spoločnosti Medirex, ktoré boli financované Nadáciou J&T, ako dar pre  našu organizáciu. Dňa 27.04.2020 boli všetci zamestnanci a klienti Strediska otestovaní PCR testami a výsledky boli […]

Prijaté opatrenia

28. decembra 2020

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, príbuzní, za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom počas jej trvania, Stredisko sociálnych služieb Petržalka prijalo hygienické, prevádzkové a personálne opatreniach, ktoré majú spoločný cieľ, a to chrániť zdravie našich klientov a teda vašich blízkych ako i  chrániť aj nás zamestnancov, aby sme mohli starostlivosť poskytovať. […]

Informácia pre príbuzných

28. decembra 2020

Vážení rodinní príslušníci , vážení priatelia, Ak je Váš rodinný príslušník, priateľ v starostlivosti Stredisku sociálnych služieb Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby, by sme vás radi informovali o aktuálnej situácii a zároveň vás ubezpečili, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili riziko nákazy a dopady na zdravie klientov našich zariadení. I touto […]

Všetky aktuality