Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Stredisko sociálnych služieb Petržalka je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Petržalka zriadenou pre zabezpečovanie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb.

Potreba rodiny postarať sa o svojho chorého a staršieho člena býva veľkou fyzickou, psychickou a aj ekonomickou záťažou pre všetkých členov rodiny. Často si to vyžaduje kompromisy, či obetovanie sa v prospech chorého člena rodiny na úkor voľného i pracovného času. Ak neviete ako ďalej, s dôverou sa obráťte na nás.

Viac o stredisku

Aktuality

Všetky aktuality