Oznam

Stredisko sociálnych služieb Petržalka na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19 od dňa 06.09.2020 zakazuje vstup návštevám do dňa 30.09.2020