Aktuality

OZNAM-Pozastavenie výkonu Prepravnej služby

16. marca 2020

V zmysle vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky, z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení- v záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov a aj v záujme obmedzenia rizika ďalšieho šírenia prenosných nákaz pristúpilo Stredisko k prerušeniu prepravnej služby do odvolania.

OZNAM

5. marca 2020

Od dňa 06.03.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je zákaz vstupu návštev do Strediska sociálnych služieb Petržalka, Bratislava.

Výročná schôdza s vianočným posedením

10. decembra 2019

Dňa 10.12.2019 sa konala výročná schôdza s vianočným posedením a voľbou zamestnaneckej rady zamestnancov Strediska. Jedným z bodov bolo poďakovanie dobrovoľníčke pani Kataríne Parkanskej za jej obetavú prácu v našej organizácii. Zložila báseň Tiché sviatky a venovala ju všetkým zamestnancom: Tiché sviatky Sú tieto sviatky tiché?Keď z obchodu do obchodu lietamea drahé darčeky zháňame? Obchody […]

Stredisko privítalo svätého Mikuláša s anjelom

4. decembra 2019

Stredisko privítalo dňa 04.12.2019 svätého Mikuláša s anjelom. Naši seniori, mamičky a hlavne deti sa jeho príchodom veľmi potešili. Podaktorí, aby potešili Mikuláša zarecitovali i básničku. Bolo to veľmi milé a príjemné stretnutie, plné úsmevu a radosti. Nik neostal bez sladkého darčeka.

Hľadáme pracovníkov

7. mája 2019

Stredisko sociálnych služieb Petržalka hľadá pracovníkov na pozíciu: Opatrovateľka, zdravotnícky asistent do svojich Stredísk: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Opatrovateľská služba (OSvD) Kvalifikačné predpoklady: Opatrovateľom podľa zákona o sociálnych službách môže byť osoba, ktorá: Má úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo Absolvovala akreditovaný kurz opatrovania […]