Aktuality

19. apríla 2021

Testovanie v Stredisku

28. decembra 2020

Vážení príbuzní, touto cestou vás informujeme o priebehu testovania našich klientov a taktiež zamestnancov pobytových zariadení a administratívy. Prvé testovanie bolo v Stredisku vykonané vďaka nášmu zriaďovateľovi Mestskej časti Bratislava Petržalka a to PCR testami od spoločnosti Medirex, ktoré boli financované Nadáciou J&T, ako dar pre  našu organizáciu. Dňa 27.04.2020 boli všetci zamestnanci a klienti Strediska otestovaní PCR testami a výsledky boli […]

Prijaté opatrenia

28. decembra 2020

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, príbuzní, za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom počas jej trvania, Stredisko sociálnych služieb Petržalka prijalo hygienické, prevádzkové a personálne opatreniach, ktoré majú spoločný cieľ, a to chrániť zdravie našich klientov a teda vašich blízkych ako i  chrániť aj nás zamestnancov, aby sme mohli starostlivosť poskytovať. […]

Informácia pre príbuzných

28. decembra 2020

Vážení rodinní príslušníci , vážení priatelia, Ak je Váš rodinný príslušník, priateľ v starostlivosti Stredisku sociálnych služieb Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby, by sme vás radi informovali o aktuálnej situácii a zároveň vás ubezpečili, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili riziko nákazy a dopady na zdravie klientov našich zariadení. I touto […]

OZNAM

18. septembra 2020

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto zo dňa 05.09.2020 je zákaz   návštev v interiérových priestoroch v zariadení.    Návštevy sa obmedzujú  na  vonkajšie priestory v záhrade areálu zariadenia a to v čase : od 10,00 hod. –  do 11,00 hod. od 14,00 hod. – do 15,00 hod. Z dôvodu zabezpečenia organizácie návštev odporúčame návštevu ohlásiť vopred telefonicky: […]

Oznam

7. septembra 2020

Stredisko sociálnych služieb Petržalka na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19 od dňa 06.09.2020 zakazuje vstup návštevám do dňa 30.09.2020

Plán a režim uvoľňovania opatrení

8. júna 2020

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšila natoľko, že sme mohli opäť dovoliť aj osobné návštevy v našom zariadení. Vzhľadom na to, že v našom zariadení zabezpečujeme sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré patria k rizikovým skupinám v súvislosti s nákazou COVID-19, musíme byť neustále veľmi opatrní a dbať na dodržiavanie potrebných hygienických opatrení. Za účelom ochrany […]

Krízový plán

6. mája 2020

Stredisko sociálnych služieb Petržalka má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa  10.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov: Účel a záväznosť krízového plánu Krízové riadenie Interný krízový tím Činnosti krízového tímu Systém komunikácie Informačná povinnosť zamestnancov Preventívne opatrenia Riadenie rizík Krízová komunikácia Všeobecné usmernenia zamerané na […]

Hodina pre seniora

30. apríla 2020

Stredisko sociálnych služieb Petržalka oslovila Hana Koblišková s možnosťou zapojiť seniorov v pobytových zariadeniach do projektu s názvom Hodina pre seniora. Samozrejme sme súhlasili a do projektu sa prihlásili. Dobrovoľníci našim obyvateľom Strediska telefonujú vždy v pondelok alebo vo štvrtok medzi 15,00- 16,00 hod., venujú im týždenne jednu hodinu, čím im spríjemňujú, vyplňujú voľný čas […]