Aktuality

OZNAM

18. septembra 2020

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto zo dňa 05.09.2020 je zákaz   návštev v interiérových priestoroch v zariadení.    Návštevy sa obmedzujú  na  vonkajšie priestory v záhrade areálu zariadenia a to v čase : od 10,00 hod. –  do 11,00 hod. od 14,00 hod. – do 15,00 hod. Z dôvodu zabezpečenia organizácie návštev odporúčame návštevu ohlásiť vopred telefonicky: […]

Oznam

7. septembra 2020

Stredisko sociálnych služieb Petržalka na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19 od dňa 06.09.2020 zakazuje vstup návštevám do dňa 30.09.2020

Plán a režim uvoľňovania opatrení

8. júna 2020

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšila natoľko, že sme mohli opäť dovoliť aj osobné návštevy v našom zariadení. Vzhľadom na to, že v našom zariadení zabezpečujeme sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré patria k rizikovým skupinám v súvislosti s nákazou COVID-19, musíme byť neustále veľmi opatrní a dbať na dodržiavanie potrebných hygienických opatrení. Za účelom ochrany […]

Krízový plán

6. mája 2020

Stredisko sociálnych služieb Petržalka má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa  10.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov: Účel a záväznosť krízového plánu Krízové riadenie Interný krízový tím Činnosti krízového tímu Systém komunikácie Informačná povinnosť zamestnancov Preventívne opatrenia Riadenie rizík Krízová komunikácia Všeobecné usmernenia zamerané na […]

Hodina pre seniora

30. apríla 2020

Stredisko sociálnych služieb Petržalka oslovila Hana Koblišková s možnosťou zapojiť seniorov v pobytových zariadeniach do projektu s názvom Hodina pre seniora. Samozrejme sme súhlasili a do projektu sa prihlásili. Dobrovoľníci našim obyvateľom Strediska telefonujú vždy v pondelok alebo vo štvrtok medzi 15,00- 16,00 hod., venujú im týždenne jednu hodinu, čím im spríjemňujú, vyplňujú voľný čas […]

Testovanie COVID-19

30. apríla 2020

V rámci preventívnych opatrení prebehlo dňa 27.04.2020 u nás v Stredisku sociálnych služieb Petržalka testovanie všetkých zamestnancov a klientov na COVID-19. Testovanie metódou PCR vykonala firma Medirex. Výsledky testov sú u všetkých klientov a zamestnancov  negatívne. Naše zariadenie bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie a boli mu uložené opatrenia hospodárskej […]

OZNAM-Pozastavenie výkonu Prepravnej služby

16. marca 2020

V zmysle vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky, z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení- v záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov a aj v záujme obmedzenia rizika ďalšieho šírenia prenosných nákaz pristúpilo Stredisko k prerušeniu prepravnej služby do odvolania.

Naše kontakty

10. marca 2020

Stredisko sociálnych služieb Petržalka jeod 10.03.2020 do 16.03.2020 obyvateľom k dispozícii v obmedzenom režime Stránkové dni všetkých úsekov   budú v daných dňoch zrušené. Ide o preventívne opatrenie z dôvodu šírenia nového koronavírusu. Zamestnanci Strediska sociálnych služieb Petržalka sú občanom  k dispozícii prostredníctvom mailového a telefonického kontaktu. Kontakty na jednotlivé úseky a referáty : Riaditeľka Strediska […]