Informácia pre návštevy od 31. júla 2023

Stredisko sociálnych služieb Petržalka navrhuje:

  1. Aby sa návštevy uskutočňovali mimo času podávania hlavných jedál:

Raňajky:   od   8:00 h  do   9:00 h

Obed:       od 12:00 h do 13:00 h

Večera:     od 17:00 h  do 18:00 h

  • V prípade pekného počasia odporúča návštevy v exteriéri zariadenia.
  • Návštevy prijímateľov, ktorí potrebujú pomoc pri obliekaní a mobilizácii do mechanického vozíka, sa ohlásia vopred, aby mal personál dostatok času na prípravu prijímateľa sociálnej služby, najlepšie telefonicky na č. t. 02/622 40378 pre ZOS Mlynarovičova 23 v Bratislave a č. t. 0947 487 431 pre  ZOS Vavilovova 18 v Bratislave.
  • Návštevníkom odporúča pri príchode do zariadenia vydezinfikovať si ruky.
  • Každá návšteva v interiéri sa zapíše do Knihy návštev a použije návleky na topánky.
  • Návštevy v izbe prijímateľa sociálnej služby sú povolené. S ohľadom na súkromie a práva všetkých prijímateľov je trvanie návštev v izbe prijímateľa  umožnené na 1 hodinu.
  • Trvanie návštevy je možné predĺžiť v individuálnych prípadoch (napr. v prípade prijímateľov v paliatívnej starostlivosti).
  • Návšteva bude požiadaná o odchod z izby v prípade prebiehajúcej hygieny prijímateľa sociálnej služby/kúpania a pod.
  • Návštevníci našich prijímateľov sociálnej služby nevstupujú do priestorov vyhradených pre personál zariadenia.

               

Mgr. Alena Kočnerová, poverená riaditeľka