Kontakty + mapa

Poverená vedením Strediska sociálnych služieb Petržalka:
Mgr. Alena Kočnerová
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 624 10 171

Mobil: 0947 487 428
e-mail: riaditelka@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka:
Tel.: 02/ 6231 7173
Mobil: 0947 487 427

Mobil na opatrovateľky: 0947487 431
e-mail: vedenieZOSV@ssspetrzalka.sk

Domov pre rodičov a deti 
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Sociálna pracovníčka: Bc. Alena Medlenová 
Tel.: 02/ 6231 0566
Mobil: 0914 223 230
e-mail: dprad@ssspetrzalka.sk

Referát ekonomiky:
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Ekonóm: Ing. Dagmar Veselá
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0947 487 426
e-mail: ekonom@ssspetrzalka.sk

Prepravná služba:
Mlynarovičova 23, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 5262 2592
e-mail: doprava@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby:
Mlynarovičova č.23, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Mgr. Stanislava Šrenkelová
Tel.: 02/ 6224 0378 
Mobil: 0917 377 151

Mobil na opatrovateľky: 0947487430
e-mail: stanislava.srenkelova@ssspetrzalka.sk

Opatrovateľská služba
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
e-mail: veducaOSVD@ssspetrzalka.sk

sociálna pracovníčka:
e-mail: referentOSVD@ssspetrzalka.sk

Zabezpečovanie stravy pre seniorov
Mobil: 0947 487 433
email: pracovnikOSVD@ssspetrzalka.sk

Správa
Referát práce, miezd, personalistiky
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4045
Mobil: 0947 487 429
e-mail: personalne@ssspetrzalka.sk

Referát správy majetku:
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava

Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: spravamajetku@ssspetrzalka.sk

Zodpovedná osoba:
podľa § 44 ods.(1) písm.a) Zákona č. 18/2018