Kontakty + mapa

              

Poverená riaditeľka
Mgr. Alena Kočnerová
Vavilovova č. 18, 851 01  Bratislava
telefón: 02/62 410 171, 0947 487 428
e-mail: riaditelka@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby   
Mlynarovičova č. 23, 851 03  Bratislava
vedúca: Mgr. Stanislava Šrenkelová   
telefón: 02/62 240 378, 0917 377 151    
telefón na opatrovateľky: 0947 487 430 
e-mail: zosmlynarovicova@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby                      
Vavilovova č. 18, 851 01  Bratislava                        
vedúca/sociálny pracovník:   

Mgr. Helena Zelenková                                                                                                                                         
telefón: 02/62 317 173, 0947 487 425                                            
telefón na opatrovateľky: 0947 487 431              
e-mail: zelenkova.helena@ssspetrzalka.sk

Opatrovateľská služba
Vavilovova č. 18, 851 01  Bratislava
Sociálny pracovník:
Mgr. Edita Ondríková, Bc. Eva Pikusová
telefón: 0910 176 405
e-mail: opatrovatelskasluzba@ssspetrzalka.sk

Zariadenie núdzového bývania a Útulok             
Vavilovova č. 18, 851 01  Bratislava
vedúca/sociálny pracovník:
PhDr. Silvia Lattová
telefón: 0914 223 230
e-mail: znbautulok@ssspetrzalka.sk

Prepravná služba   
Vavilovova č. 18, 851 01  Bratislava
koordinátor prepravnej služby:
Mgr. Bibiana Pristachová
telefón: 0947 487 427
e-mail: prepravnasluzba@ssspetrzalka.sk
 
Zabezpečovanie stravy pre seniorov
Vavilovova č. 18, 851 01  Bratislava
sociálny pracovník: Mgr. Lea Kivaderová
telefón: 0947 487 433
e-mail: kivaderova.lea@ssspetrzalka.sk

Personálne a mzdové  
Vavilovova č. 18, 851 01  Bratislava 
Personalista: Zuzana Kirschnerová
telefón: 0947 487 429    
e-mail: kirschnerova.zuzana@ssspetrzalka.sk                                               

Úsek ekonomiky
Vavilovova č. 18, 851 01  Bratislava 
ekonóm: Ing. Dagmar Veselá   
telefón: 0947 487 426                       
e-mail: vesela.dagmar@ssspetrzalka.sk
referent ekonomiky: Ing. Katarína Malíková
telefón: 0915 179 361
e-mail: malikova.katarina@ssspetrzalka.sk
správa majetku: Martina Pálešová
telefón: 0915 179 361
e-mail: palesova.martina@ssspetrzalka.sk   

Zodpovedná osoba:
podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov