Kontakty + mapa

Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka:
Mgr. Soňa Chanečková,
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 624 10 171
e-mail: riaditelka@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Mgr. Helena Zelenková
Tel.: 02/ 6231 7173
Mobil: 0911 336 444 Mobil: 0951654015
e-mail: veducazosv@ssspetrzalka.sk

Domov pre rodičov a deti 
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Bc. Alena Medlenová 
Tel.: 02/ 6231 0566
Mobil: 0910 176 405
e-mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk

Referát ekonomiky:
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Ekonóm: Mgr. Michaela Nemečková
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: ekonom@ssspetrzalka.sk

Prepravná služba:
Mlynarovičova 23, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 5262 2592
e-mail: doprava@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby:
Mlynarovičova č.23, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Mgr. Stanislava Šrenkelová
Tel.: 02/ 6224 0378 
Mobil: 0917 377 151 Mobil: 095140016
e-mail: stanislava.srenkelova@ssspetrzalka.sk

Opatrovateľská služba
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Bc. Eva Pikusová
Tel.: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
e-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk

sociálna pracovníčka: Mgr. Zuzana Štefančíková
e-mail: zuzana.stefancikova@ssspetrzalka.sk

Zabezpečovanie stravy pre seniorov

Mgr. Silvia Hoangová
Mobil: 0947 487 433

Správa
Referát práce, miezd, personalistiky
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4045
Mobil: 0910 176 405
e-mail: personalne@ssspetrzalka.sk

Referát správy majetku:
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Mgr. Henrieta Hodáková
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: spravamajetku@ssspetrzalka.sk

Zodpovedná osoba:
podľa § 44 ods.(1) písm.a) Zákona č. 18/2018