OZNAM

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto zo dňa 05.09.2020 je zákaz   návštev v interiérových priestoroch v zariadení.   

Návštevy sa obmedzujú  na  vonkajšie priestory v záhrade areálu zariadenia a to v čase :

od 10,00 hod. –  do 11,00 hod.

od 14,00 hod. – do 15,00 hod.

Z dôvodu zabezpečenia organizácie návštev odporúčame návštevu ohlásiť vopred telefonicky:

          ZOS Vavilovova          02/62317173, 0911336444

         ZOS Mlynarovičova     02/62240378, 0917377151