Plán a režim uvoľňovania opatrení

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšila natoľko, že sme mohli opäť dovoliť aj osobné návštevy v našom zariadení. Vzhľadom na to, že v našom zariadení zabezpečujeme sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré patria k rizikovým skupinám v súvislosti s nákazou COVID-19, musíme byť neustále veľmi opatrní a dbať na dodržiavanie potrebných hygienických opatrení.

Za účelom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby vo svojich zariadeniach Stredisko s účinnosťou od 10.6.2020 do odvolania. uvoľňuje   návštevy svojím obyvateľom za podmienok:

Oznámenie návštevy Odporúčame ohlásiť návštevu vopred, minimálne 24 / 48 hod., najlepšie telefonicky na č. t. 0917 377 151; 02/622 40378 ZOS Mlynarovičova č. t. 0911 336 444; 02/623 17173  ZOS Vavilovova z dôvodu zabezpečenia  organizácie návštev. Neohlásené návštevy nebudú mať umožnený vstup do zariadenia! Návštevné hodiny od 09,30 – do 11,30 hod ;  od 14,00 – do 16,30 hod. Vstupná kontrola Zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk).Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie telesnej teploty) a zápis do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a uvedenie jeho cestovateľskej anamnézy. Stanovené miesto pre návštevy Objekt Mlynarovičova Návštevy môžu byť realizované   v záhrade  areálu zariadenia  na určených a označených  miestach . Najviac 5 klienti v rovnakom čase môžu prijať  návštevy  (návšteva – 4 fyzické osoby nad 15 rokov)v prípade   zlého počasia  návšteva sa môžu realizovať i v priestoroch budovy a to len  u jedného klienta. v izolačnej  miestnosti  Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15 m2, môže byť návšteva len jedným návštevníkom , s výnimkou rodinného príslušníka. .   Objekt Vavilovova Návštevy môžu byť realizované   v záhrade  areálu zariadenia  na určených a označených  miestach . Najviac 2 klienti  v rovnakom čase môžu prijať  návštevy  v prípade   zlého počasia  návšteva sa môžu realizovať i v priestoroch budovy a to len  u jedného klienta. v izolačnej  miestnosti  Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15 m2, môže byť návšteva len jedným návštevníkom, s výnimkou rodinného príslušníka. V izbe klienta oboch zariadení  je možné vykonávať len vo výnimočných prípadoch  Výnimku tvoria prijímatelia napr. pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do invalidného vozíka. V tomto prípade návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko –epidemiologických podmienok. Ochranné pomôcky a plášť si zabezpečuje  návšteva klienta. V miestnosti môže byť len 1 klient Podmienky pre návštevníkov Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOP.Dĺžka návštevy  je max. 30 minútPodávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná minimálne 2 m. Po ukončení návštevy Po každej návšteve bude priestor dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy).Určený čas medzi jednotlivými návštevami je 1/3-1/2 hodiny z dôvodu dezinfekcie priestoru.