Ľudia s dobrým srdcom stále existujú

Ďakujeme.

Sviatočné obdobie nás v Stredisku sociálnych služieb Petržalka vždy nabije pozitívnou energiou, z ktorej čerpáme po celý nasledujúci rok. Inak tomu nie je ani teraz, kedy ešte stále spracúvame príjemné momenty i prekvapenia pre našich zverencov.

Radi by sme preto vyjadrili veľkú vďačnosť všetkým tým, ktorí sa o tento príjemný pocit šťastia zaslúžili.

ĎAKUJEME všetkým sponzorom, školám, organizáciám a ľuďom s dobrým srdcom, ktorým nie je ľahostajný osud prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na pomoc. V ich mene vám aj vlastnoručne vyrobenými pozdravmi všetkým veľmi pekne ďakujeme za nádherné vianočné darčeky, pozdravy, sladkosti, predmety dennej potreby, ovocné aj bylinkové čaje, za krásny a dojímavý vianočný program.

Rovnako nás potešili i slová povzbudenia a vaša láskavosť, ktorou ste potešili srdiečka prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach nášho petržalského strediska.

Je radosť vidieť, že ľudskosť a nezištná pomoc stále víťazí nad častokrát skazeným charakterom dnešnej doby.

#petrzalkapomaha